آقای محمدپور
آقای صادقی راد

سلام بچه های گل پایه هفتم درس امروز راجع به شکر گذاری  هستش 


آرشیو
آقای محمدرضا یزدان پناه
آقای نادرنژاد

با سلام ،دانش آموزان عزیز 

آزمونک شماره ۱ ،پاسخ دهید .

http://www.razavischool.com/ehome/resources/razavi/2020/03/wpYz4NiN.jpg


آرشیو
آقای اکبری

سلام بچه های پایه هشتم طرز کار پریسکوپ یا همان پرابین رومیخوایم امروز توضیح دهیم کتابتون باز کنید 


آرشیو